Αἰγίθαλος


© Copyright Nicolas Fernandez 2010

The Aegithalos (Blue tit) finds its food with ease, has many young, and walks with a limp.
Aristotle, Περὶ Τὰ Ζῷα Ἱστορίαι (Inquiries on Animals)

L'Aegithalos (Mésange) vit de tout; il fait beaucoup de petits ; et il boite d'une patte.
Aristote, Περὶ Τὰ Ζῷα Ἱστορίαι (Études sur les animaux)